Första versionen

Obs! Denna version är anpassad enbart för mobiltelefoner.

Nu finns det en test-version klar som är i ett väldigt tidigt skede. Det går att lägga till livsmedel och att använda kalkylatorn för att summera livsmedel. Den är väldigt spartansk och saknar en hel del som exempelvis energifördelning. Var medveten om att sajten inte betraktas som klar och grundläggande funktioner är på väg.

Här är en länk till sidan där du kan registrera konto och logga in: mk2.pluturn.com

Bra att veta: När du loggat in, tryck på den gråa breda knappen i mitten längst upp där det står ett datum, då kommer du till en meny med fler val. Knapparna med pil åt vänster och höger är för att byta till föregående och nästa datum.

Just nu finns ingen "logga ut" funktion, utan du får tömma dina kakor i webläsaren om du vill logga ut. Sajten sparar enbart en enda kaka.

Du är välkommen att dela med dig av tanlkar i kommentarsfältet.

En mycket tidig version

Räkna med buggar och annat. I detta mycket tidiga skede kan det också hända att jag emellanåt tömmer databasen om jag upptäcker mer djupgående fel som att någon del av systemet har hamnat på efterkälken och inte sparar datan på rätt sätt. Jag har kommit så långt att det inte bör hända, men räkna ändå med att saker kan försvinna, som exempelvis livsmedel du lägger till.

Jag rekomenderar att du klickar runt på sidan och experimenterar. Gränssnittet är ganska effektivt men kanske inte så intuitivt vid en första anblick. Det kommer dock förbättras över tiden. Jag har bifogat lite vägledande information om gränssnittet som du ser nedan.

Liten guide till gränssnittet

Nedanför kalkylatorn finns en lista med alla livsmedel du lagt till på "lägg till livsmedel" eller "add new food". När du trycker på ett av livsmedlen får du ange antal gram av prdukten, och därefter placeras en rad med angivet antal gram under raden för livsmedlet i listan samt att kalkylatorn uppdateras. Det finns två knappar för att filtrera listan och dessa kan kombineras. Du kan filterea listan för livsmedel du har lagt till för den specifika dagen i kalkylatorn, och du kan sortera livsmedel efter hur ofta de används.

På sektionen "lägg till livsmedel" elelr "add new food" lägger du till livsmedel, och därefter kan du trycka på livsmedels-raderna för att redigera dem eller ta bort dem.

Förbättringsområden

Det finns detaljer i gränssnittet som gör att det inte är intuitivt i vissa skeden. Exempel: Om du trycker på ett livsmedel i listan på sektionen "lägg till livsmedel"; då kan du välja "Edit" eller "Delete", men om du ångrar dig och inte vill göra något av de alternativen, då måste du trycka på själva livsmedels-raden (ovanför knapparna) för att gå ur. I det fallet bör det stå "Avbryt" eller finnas en sådan knapp. Sådana saker kommer förbättras över tid.

Gränssnittet är idag en blandning mellan engelska och svenska, och kommer också att fixas. Tanken är att man senare ska kunna välja mellan i alla fall svensla och engelska.

Lätt att se uppdateringar

Det finns också en sektion som heter "Uppdateringar" (kanske ändrar namn i framtiden). Där kan du se detaljer kring utvecklingen. Där finns info om när sajten uppdaterades senast och när utveckling skedde senast. Där finns också några anteckningar och lite annat.

Övergripande

Fram till nu har jag lagt mycket tid på djupgånde funktioner som inte syns men som är viktiga, som exempelvis databas, nätverk och övergripande struktur. Ett fokus är att sajten ska vara robust även vid dålig uppkoppling och att användaren hålls informerad om vad som sker när det blir problem.

Var medveten om att engagemanget i projektet kan variera över tid beroende på många faktorer. Dock är mitt mål är att struktuerar min insats och göra lite varje dag men i små steg - eller iallafall några gånger i veckan. Ett av mina mål är att bli mer diciplinerad och komma ifrån tendensen att sitta allt för länge framför datorn. Ett av mina delmål med projektet är att öva upp förmågan att fokusera på en kreativ syssla och att seadn koppla bort helt och hållet, göra något annat, och att sedan kunna återuppta fokus nästa dag. Det kan vara svårt när det kommer till kreativa sysslor, då den kreativa aktiviteten i sig själv ofta är väldigt tillfredssällande (eller frustrerande) och du kan ha svårt att lämna ett projekt. Mitt mål är dock att öva upp en diciplin där jag återkommande fokuserar under en förbestämd tidsram. 

71 views
written
modified

6 comments

Sort:
Oldest
Newest
Longest
Shortest
Loading comments...
Load time
Total 0.004903 seconds
Database 0.0028 seconds